Aktuální informace
INFORMACENovinky iMěsíčník 01/19 Tržní výhled 2019 Fondový Report Komodity – bilancování roku 2018 a výhled na rok 20...

Zabezpečení důchodu

Naším hlavním úkolem v tomto segmentu je doplnit stávající důchodový systém ČR. Jednou z možností, jak si zajistit mimo státní penzi další příjem, je doplňkové penzijní spoření, případně jakékoliv jiné spoření s možností zajímavého výnosu. Doplňkové penzijní spoření je tvořeno volitelnou výší příspěvku zaměstnance i zaměstnavatele. Od měsíčního příspěvku min. 300 Kč navíc přispívá stát příspěvkem v rozmezí 90–230 Kč dle výše příspěvku zaměstnance. Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb.,  o důchodo-vém pojištění. Dále na důchodovém spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., od roku 2013 a na doplňkovém penzijním spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., které nahradilo penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb.