Aktuální informace
INFORMACENovinky iMěsíčník 01/19 Tržní výhled 2019 Fondový Report Komodity – bilancování roku 2018 a výhled na rok 20...

Investice

Kvalitu života ve vyspělé společnosti v rozhodující míře ovlivňují finanční prostředky, které máme k dispozici. Tyto prostředky mají vliv na náš životní standard. Proto každého z nás zajímá, jak o ně co nejefektivněji pečovat, aby neztrácely na své hodnotě a přinášely co největší zisk. Ne nadarmo se říká: ,,peníze až na prvním místě“.

Součástí naší společnosti je i firma SW Secure Investment s.r.o, která se zaměřuje výhradně na investice. Řídíme se investiční filozofií založenou na upřednostňování investic v oborech, kterým dobře rozumíme a v lokalitách, které jsou nám kulturně i geograficky blízké. Preferujeme investice do nemovitostí a telekomunikací. Prostřednictvím společnosti Royal Vision s.r.o, spolupracujeme velmi blízce s brněnskou investiční skupinou DRFG a podílíme se na jejich investičních projektech.

Nabízíme poradenskou činnost týkající se investování do investičních nástrojů. Ideální investice naplňuje požadavky, nároky a finanční potencionál investora, podle nichž se nastavuje optimální poměr mezi výnosem, rizikem a likviditou. Naši finanční poradci Vám doporučí investiční strategii přesně dle Vašeho investičního profilu. Pro úspěch finančního plánování je naprosto klíčové zvolit správný produkt pro správný cíl a pro správný časový horizont. To je hlavní role finančního poradce.